Bosnian

Gluhi, nijemi i slijepi su, nikako da se osvijeste.