Alikhan Musayev

Onlar kar, lal və kor olduqlarına görə doğru yola qayıtmazlar.