Polish

Bóg zażartuje z nich i przedłuży ich trwanie w buncie, w którym wędrują na oślep.