Ali Muhsin Al-Barwani

Hakika wao ndio waharibifu, lakini hawatambui.