Knut Bernström

Nej, det är de som stör ordningen och sprider sedefördärv men det inser de inte.