Albanian

A nuk janë vërtet ata ç’rregulluesit?; Por nuk kuptojnë!