Mahmud Muhammad Abduh

iyaga unbaa fasaadiyayaal ah hasa yeeshee ma kasayaan.