Abubakar Mahmoud Gumi

To, lalle ne su, sũne mãsu ɓarna, kuma amma bã su sansancewa.