Czech

Což však to nejsou právě oni, kdož pohoršení šíří, ale nemají o tom ponětí?