Hasan Efendi Nahi

Ah! Me të vërtetë, ata shkaktojnë çrregullime, por nuk i vërejnë.