Ali Muhsin Al-Barwani

Njia ya ulio waneemesha, siyo ya walio kasirikiwa, wala walio potea.