Mahmud Muhammad Abduh

Jidka kuwii aad unicmaysay eedan u cadhoonin dhuminna.