Mahmud Muhammad Abduh

ee nagu hanuuni jidka toosan (Xaqa).