Ali Muhsin Al-Barwani

Wewe tu tunakuabudu, na Wewe tu tunakuomba msaada.