Knut Bernström

Dig tillber vi; Dig anropar vi om hjälp.