Polish

Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc.