Finnish

Sinua ainoata palvelemme, Sinua huudamme avuksi.