Azerbaijani

Biz yalnız Sənə ibadət edirik və yalnız Səndən kömək diləyirik!