Ali Muhsin Al-Barwani

Mwenye Kumiliki Siku ya Malipo.