Knut Bernström

som allsmäktig råder över Domens dag!