Mahmud Muhammad Abduh

Ee hanta maalinta abaalmarinta (Qiyaamada).