Abubakar Mahmoud Gumi

Mai nuna Mulkin Rãnar Sakamako.