Abdullah Muhammad Basmeih

Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.