Bosnian

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,