Ali Muhsin Al-Barwani

Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, Mola Mlezi wa viumbe vyote;