Knut Bernström

Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre,