Mahmud Muhammad Abduh

Mahad Eebaa iska leh ee barbaariyaha Caalamka ah (Koonka).