Abubakar Mahmoud Gumi

Godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin halittu;