Finnish

Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle,