Hasan Efendi Nahi

Çdo lavdërim i përket Allahut (Perëndisë), Zotit të Gjithësisë