Knut Bernström

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN