Norwegian

I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn