Abdullah Muhammad Basmeih

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.