Indonesian

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang