Finnish

Aloitan JUMALAN, laupiaan Armahtajan, nimeen.